Inicio > Consellería > Normativa > Prorrógase ata o día 14 de marzo de 2021, a vixencia das resolucións e certificados de recoñecemento de grao de discapacidade expedidos en Galicia, que se atopasen sometidos a revisión por caducidade durante o ano 2020.

Prorrógase ata o día 14 de marzo de 2021, a vixencia das resolucións e certificados de recoñecemento de grao de discapacidade expedidos en Galicia, que se atopasen sometidos a revisión por caducidade durante o ano 2020.

Prorrógase ata o día 14 de marzo de 2021, a vixencia das resolucións e certificados de recoñecemento de grao de discapacidade expedidos en Galicia, que se atopasen sometidos a revisión por caducidade durante o ano 2020.

Adxuntos