Inicio > Consellería > Normativa > Orde do 30 de novembro de 2012 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas de novo ingreso na escola infantil 0-3 as Mariñas, dependente desta consellería, para o curso 2012/13

Orde do 30 de novembro de 2012 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas de novo ingreso na escola infantil 0-3 as Mariñas, dependente desta consellería, para o curso 2012/13

Tipo de contido: Regulamentación

Estado: Vixente

Orixe: Lexislación autonómica