Inicio > Consellería > Normativa > Orde do 1 de agosto de 1996, pola que se regulan os contidos mínimos do regulamento de réxime interior e o proxecto educativo dos centros de atención a menores

Orde do 1 de agosto de 1996, pola que se regulan os contidos mínimos do regulamento de réxime interior e o proxecto educativo dos centros de atención a menores

Tipo de contido: Outro

Estado: Vixente

Orixe: Lexislación autonómica