Inicio > Consellería > Normativa > Orde do 1 de abril de 1997 pola que se regulan os requisitos específicos que deberán reuni-los centros de acollida para mulleres víctimas de malos tratos.

Orde do 1 de abril de 1997 pola que se regulan os requisitos específicos que deberán reuni-los centros de acollida para mulleres víctimas de malos tratos.

Compartir