Inicio > Consellería > Normativa > Instrumento de Ratificación do Convenio do Consello de Europa para a protección dos nenos contra a explotación e o abuso sexual, feito en Lanzarote o 25 de outubro de 2007.

Instrumento de Ratificación do Convenio do Consello de Europa para a protección dos nenos contra a explotación e o abuso sexual, feito en Lanzarote o 25 de outubro de 2007.

Tipo de contido: Outro
Estado: Vixente
Orixe: Lexislación estatal