Inicio > Consellería > Normativa > Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado. (DOG nº 201 do 20.10.2011)

Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado. (DOG nº 201 do 20.10.2011)

Tipo de contido: Outro
Estado: Vixente
Orixe: Lexislación autonómica