Inicio > Consellería > Normativa > Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refunde a normativa reguladora vixente en materia de familia, infancia e adolescencia

Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refunde a normativa reguladora vixente en materia de familia, infancia e adolescencia

Tipo de contido: Regulamentación

Estado: Vixente

Orixe: Lexislación autonómica