Inicio > Consellería > Normativa > DECRETO 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexis­tro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia. (DOG nº 14 do 20.01.2012)

DECRETO 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexis­tro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia. (DOG nº 14 do 20.01.2012)

Tipo de contido: Regulamentación
Estado: Vixente
Orixe: Lexislación autonómica
Observacións: DOG.núm.14 de 20 de xaneiro de 2012)