Inicio > Consellería > Normativa > Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diver-sidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG nº 242 do 21.12.2011)

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diver-sidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG nº 242 do 21.12.2011)

Tipo de contido: Regulamentación
Estado: Vixente
Orixe: Lexislación autonómica