Inicio > Consellería > Normativa > DECRETO 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais

DECRETO 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais

DECRETO 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.