Inicio > Consellería > Normativa > Bases reguladoras da concesión de subvencións para ás entidades de iniciativa social. (Orde de 7 de febreiro de 2008)

Bases reguladoras da concesión de subvencións para ás entidades de iniciativa social. (Orde de 7 de febreiro de 2008)

Tipo de contido: Subvención

Observacións:

Esta orde subvencionará os seguintes programas e actuacións:

  • Actuacións que permitan a adquisición e desenvolvemento das habilidades sociais e hábitos prelaborais para dinamizar as capacidades e recursos persoais e sociais (mellora de aptitudes básicas, desenvolvemento persoal, técnicas de busca de emprego, etc).
  • Actuacións de formación básica e de tipo laboral específica e adaptada ás necesidades dos colectivos en situación de exclusión social, que permitan mellorar a súa cualificación socioprofesional.
  • Programas integrais de base comunitaria en zonas rurais que favorezan a inclusión social e laboral de persoas mozas, mulleres e colectivos con dificultades de inserción.
  • Programas integrais de base comunitaria en barrios urbanos que desenvolvan accións preventivas, de intervención, seguimento e tutorización para mozos en situación ou risco de exclusión social.
  • Actuacións de acompañamento social, que consistirán na posta a disposición dos usuarios, de servizos de apoio persoal e/ou familiar que faciliten o axeitado desenvolvemento de itinerarios de inserción socio laboral.