Inicio > Áreas > Discapacidade > Asociacionismo

Asociacionismo

Como asociarse?

Entre os obxectivos destas asociacións atópanse a integración social das persoas con discapacidade, a promoción  e coordinación dos movementos asociativos para as persoas con discapacidade e as súas familias, a aposta pola plena  integración laboral, pola independencia económica e pola socialización das persoas con discapacidade...

CERMI Galicia

CERMI Galicia - Comité de Entidades Representantes de Persoas con Discapacidade de Galicia

Cantón Grande 3, 8º, 15003, A Coruña

981 206 900

mail cermi.galicia@once.es

cermi.es

ASPACE Galicia

ASPACE Galicia - Federación Galega de Parálise Cerebral

Praza 8 de Marzo 1, 1º, 36003, Pontevedra

986 879 967

mail aspacegalicia@aspacegalicia.org

aspacegalicia.org

AUTISMO Galicia

Federación Autismo Galicia

Rúa do Home Santo 74, baixo, 15703, Santiago de Compostela

981 589 365

mail info@autismogalicia.org

autismogalicia.org

COGAMI

COGAMI - Confederación Galega de Persoas con Discapacidade

Rúa Modesto Brocos 7, bloque 3, 15704, Santiago de Compostela

981 574 698

mail correo@cogami.gal

cogami.gal

DOWN Galicia

DOWN Galicia - Federación Síndrome de Down Galicia

Edificio Down Compostela, Rúa Alejandro Novo González 1, 15706, Santiago de Compostela 

981 581 167

mail downgalicia@downgalicia.org

downgalicia.org

FAXPG

FAXPG - Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia

Rúa Félix Estrada Catoira 3, baixo, 15007, A Coruña

981 169 336 / 981 154 316

mail faxpg@faxpg.es

faxpg.es

FADEMGA

FADEMGA Plena Inclusión Galicia - Federación galega de asociacións en favor das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

Via Pasteur, 53-B,  Polígono do Tambre, 15890, Santiago de Compostela

981 519 650 / 981 519 651

mail fademga@fademga.org

fademga.org

FEAFES

FEAFES - Federación de Asociacións de Familiares de Enfermos Mentais de Galicia

Rúa Manuel Ceruelo 5A-5B, baixo, 15702, Santiago de Compostela

981 942 380 / 900 102 661

mail info@feafesgalicia.org

feafesgalicia.org

ONCE

ONCE

Rúa Cantón Grande 3, 15003, A Coruña

981 206 900 / 981 206 790

mail dt.galicia@once.es

once.es

FEGADACE

FEGADACE - Federación Galega de Dano Cerebral Adquirido

Rúa Galeras 17, 2º, Despacho 5, 15705, Santiago de Compostela

881 943 148 / 659 177 709

mail fegadace@fegadace.org

fegadace.org

FEGEREC

FEGEREC - Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas

Centro Cívico de San Diego, Rúa Alberto García Ferreiro s/n, 3ª planta, 15006, A Coruña

981 234 651 / 691 011 855

mail info@fegerec.es

fegerec.es