Manual de procedemento de intervención dos servizos sociais especializados en protección á infancia e adolescencia da Xunta de Galicia en situacións de risco e desamparo

Este Manual de intervención dos Servizos Sociais especializados de protección á infancia da Xunta de Galicia define o marco normativo, o procedemento de actuación e os criterios e instrumentos técnicos a utilizar polos servizos de protección na intervención con nenos, nenas e adolescentes vítimas de desprotección moderada ou grave na súa familia.

Ten como principal obxectivo dotar de estratexias e ferramentas técnicas aos profesionais dos Servizos Sociais Especializados en Protección da Infancia da Xunta de Galicia, a fin de servir de guía nas distintas fases de intervención protectora con persoas menores de idade en situación de desprotección.

Á súa vez, ten como obxectivos dar a coñecer a todas as institucións implicadas na protección á infancia e á adolescencia e ao conxunto da cidadanía o modo de traballo da Entidade Pública de protección de Galicia e homoxeneizar as actuacións neste ámbito das catro Xefaturas territoriais da Consellería de Política Social e Xuventude.

Os contidos do manual foron elaborados durante 2022 por un grupo de traballo de persoal técnico e administrativo da Xunta de Galicia, coordinado pola experta María Ignacia Arruabarrena Madariaga, profesora do Departamento de Psicoloxía Social da Universidade do País Vasco.

Este grupo de traballo tomou como referencia para a primeira versión do manual os documentos dun texto similar desenvolvido polo Departamento de Acción Social da Deputación Foral de Bizkaia (sen publicar). A Xunta de Galicia agradece a disposición do dito departamento para compartir os resultados dos seus traballos.

A elaboración deste Manual revestiu as características dun proceso que se desenvolveu durante o ano 2022 e 2023 e nel participaron moi activamente un amplo número de profesionais de acreditada experiencia dos Servizos Sociais Especializados en Protección á Infancia das catro provincias galegas, debido á vontade de que fose acordado con quen no día a día terán que poñelo en práctica. Estes profesionais traballaron baixo a dirección de Dª Ignacia Arruabarrena Madariaga, profesora do Departamento de Psicoloxía Social da Universidade o País Vasco, a quen se lle encargou a organización, coordinación e redacción do mesmo, sen cuxa colaboración e experiencia previa fose imposible lograr este traballo.

A todos eles gustaríanos agradecer moi sinceramente a súa colaboración e o enorme interese que puxeron nesta tarefa, que confiamos sexa de utilidade para mellorar a calidade da atención protectora que desde os Servizos Sociais Especializados da Consellería de Política Social (Xunta de Galicia), debemos prestar á infancia.

Propostas de mellora ou de corrección de contidos poden remitirse por correo electrónico á dirección proteccionmenores@xunta.gal

Coordinadora: María Ignacia Arruabarrena Madariaga

 • Mercedes Agulleiro Outes
 • Manuel Álvarez Fernández
 • Manuel Ángel Barrios Díaz
 • Cristina Blanco Aragón
 • María Esther Castelo Loures
 • Susana Castro Pérez
 • Jara María Echarren Pérez
 • Antonio Garra López
 • Jorge González Fernández
 • Teresa Gutiérrez Manjón
 • Olga López Carballo
 • Pilar López Toimil
 • María José Moure González
 • Elena Rivas Vieites
 • María Jesús Rodríguez Rodríguez

Outras persoas colaboradoras:

 • Raquel Enríquez Fernández
 • Ángela Espasandín Gonzále
 • María Belén Rodríguez Martínez