Medidas e recursos de protección

Última actualización - 19/10/2023

19/10/2023

Correción de textos

Cadro resumen


Medidas de protección
TutelaGardaApoio á familia
 • Garda xudicial
 • Garda voluntaria
 • Garda provisional
 • Apoio Técnico á familia
 • Apoio Técnico ao NNA
 • Apoio Técnico a mozos extutelados/as maiores de idade
Recursos
Acollemento familiarAcollemento residencialAdopción
(Garda con fines de adopción)
Permiso de convivenciaAtención de día
 • En familia extensa
 • En familia allea
 • Xeral
 • Especializado
  • Terapéutico
  • Problemas de conduta
  • Apoio á autonomía e independencia
Programas
 • Servizos/programas de intervención coa familia:
  • Programas diversos de Educación Familiar dos Concellos, SSC
  • PIF (Meniños)
  • Gabinete de Orientación Familiar GOF
  • Apoio Prenatal (Meniños)
 • Servizos/programas referidos a saúde mental:
  • Unidades Saúde Mental do Servizo Galego de Saúde
  • Programa de apoio a víctimas de violencia sexual Liana (Meniños)
  • Programa de Intervención Terapéutica UIICF (Universidade da Coruña)
  • Programa de tratamento ambulatorio para adolescentes (Alborada)
  • Programa de intervención con maltratadores varóns Abramos o Círculo (Colexio de Psicólogos)
  • Psicoterapia en gabinetes privados (calquera que sexa a vía de financiamento)
 • Servizos/ programas relacionados co acollemento:
  • Programa de acollemento familiar en familia extensa
  • Programa de apoio ao acollemento familiar en familia extensa (Aldeas Infantiles)
  • Programa de acollemento familiar en familia allea (Cruz Vermella)
  • Programa de acollemento familiar especializado
  • Programa En Familia (Faiben-Manaia)
  • Programa Acougo
 • Servizos/programas relacionados coa inserción sociolaboral:
  • Mentor (IGAXES)
  • Mentor rural (IGAXES)
 • Servizos/programas socioeducativos:
  • Programa Espabila (Juan Soñador)
  • Programa Na Rúa (Juan Soñador)
 • Outros servizos/programas:
  • Programa de adopcións especiais (Meniños)
  • Quérote +
  • Seguimento por parte do ETM (sinalar cando sexa a intervención principal)