Inicio > Recursos > Publicaciones > Guía sobre avances científico tecnolóxicos no campo da atención sociosanitaria : plataforma tecnolóxica de innovación

Guía sobre avances científico tecnolóxicos no campo da atención sociosanitaria : plataforma tecnolóxica de innovación

Compartir

Categoria:

Guía sobre avances científico tecnolóxicos no campo da atención sociosanitaria : plataforma tecnolóxica de innovación
Resumen: 
A información que recolle esta guía ten a súa base no traballo desenvolvido ao abeiro do proxec­to Envellecemento + Activo polo Comité transfronteirizo de exper­tos/as en prevención e detección precoz da dependencia.
Año: 
2013
Órgano Editor: 
Consejería de Trabajo y Bienestar, Secretaría General de Política Social
Año de edición: 
2013

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
58p.

Formato:

Tipo Doc:

Descripción: 

A información que recolle esta guía ten a súa base no traballo desenvolvido ao abeiro do proxec­to Envellecemento + Activo polo Comité transfronteirizo de exper­tos/as en prevención e detección precoz da dependencia.

Resulta, xa que logo un documento de consulta que facilita a comprensión e o manexo dos novos avances científico-tecnolóxicos, tanto por parte dos/das profesionais do ámbito sociosanitario como por parte das persoas coidadoras e das persoas usuarias destas novas tecnoloxías (de 65 e máis anos)

Compartir