Por exemplo:
familias acolledoras, teleasistencia, formación
 • Infancia

  Obxetivos, Plan estratexico galego da infancia e da adolescencia, Protección da Infancia, Conflictividade nos menores, Adopción.

 • Xuventude

  Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

 • Discapacidade

  a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións

 • Maiores e Dependencia

  As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas

 • Inclusión Social

  Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade

23/03/2019. Tamén se desenvolverán as roldas clasificatoria e final na categoría de universidade, que se celebra por primeira vez e na que competirán oito equipos

Fabiola García gaba o esforzo da Fundación Secretariado Xitano pola integración social, laboral e educativa da comunidade xitana

22/03/2019. O edificio administrativo de San Caetano albergará durante un mes unha mostra que repasa o traballo desta entidade

tarxeta familia numerosa
mapa de recursos sociais

Axudas e subvencións

Consorcio Gallego
FUNGA