Inicio > Áreas > Inclusión social > Poboación xitana

Poboación xitana

A Estratexia Sectorial de Inclusión Social da Poboación Xitana en Galicia 2014-2020 constitúe o marco integrado para a orientación, programación e desenvolvemento de medidas dirixidas á integración social e laboral da poboación xitana na Comunidade Autónoma de Galicia.

A estratexia, que se enmarca e forma parte da Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 (ver o capítulo 9 desta), integra obxectivos e prioridades, non só no ámbito dos Servizos Sociais, senón tamén nas áreas denominadas clave (Educación, Saúde, Vivenda, Emprego) que operan outros departamentos da Xunta de Galicia.

Subvencións a corporacións locais

A través da convocatoria de subvencións dáse apoio económico ás corporación locais para o desenvolvemento de programas de emerxencia social e inclusión social, incluíndose, entre outros, programas de carácter específico dirixidos á comunidade xitana.

Subvencións a entidades de iniciativa social

A través desta convocatoria de subvencións se da apoio económico ás entidades de iniciativa social que desenvolven programas na área de actuación dos servizos sociais comunitarios e inclusión social, incluídos os programas de inclusión sociolaboral dirixidos á poboación xitana.

Programa Acceder

A través deste programa a Fundación Secretariado Xitano, coa colaboración da Consellería de Política Social, está a desenvolver accións dirixidas ás minorías étnicas para promover a inclusión social a través de políticas activas centradas na loita contra a discriminación (Programa Operativo Estatal de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 do Fondo Social Europeo).

As ditas accións abordan materias de formación profesional ocupacional, orientación laboral, acompañamento no acceso ao emprego, accións de sensibilización dirixidas a empresarios e entes públicos, e estudos e metodoloxías para aplicar aos programas.

O Programa Acceder dispón de cinco dispositivos de intervención, coa finalidade de realizar accións de acollida, orientación, acompañamento e acceso de minorías étnicas, preferentemente á formación e ao emprego. Estes dispositivos -situados nos concellos da Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo e Santiago de Compostela- atenden á poboación destes concellos e da súa área de influencia.

Tamén se desenvolven accións de asesoramento e apoio para o impulso de políticas sociais máis activas con estas comunidades, dirixidas aos concellos e ás entidades sociais que traballan directamente con estes colectivos.

Obxectivos

O obxectivo xeral do programa é a mellora da capacidade de inserción e incorporación das minorías étnicas no mercado de traballo e o impulso de políticas sociais máis activas coa mesma, constituíndo obxectivos específicos:

  • A inserción de persoas novas despedidas e en situación de exclusión social, con relevancia dos mozos entre dezaseis e vinte cinco anos
  • O fomento dos servizos de proximidade e os empregos e ocupacións vinculadas a estas actividades que poidan repercutir na mellora das condicións de vida destes colectivos
  • a capacitación dos beneficiarios nunha profesión ou oficio
  • A inserción laboral dos beneficiarios a través do adestramento en habilidades e técnicas de busca de emprego
Consejo de Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Se cres que fuches vítima dunha discriminación e tes dúbidas sobre qué deberías facer, ponte en contacto con calquera dos centros da Rede de centros de asistencia a vítimas de discriminación.

Actualidade

Nas seguintes ligazóns, pode atopar noticias de actualidade sobre a poboación xitana: plans, informes, estudos, actividades...