Inicio > Temas > Inclusión social > Poboación xitana

Poboación xitana

Compartir

A Estratexia Sectorial de Inclusión Social da Poboación Xitana en Galicia 2014-2020 constitúe o marco integrado para a orientación, programación e desenvolvemento de medidas dirixidas á integración social e laboral da poboación xitana na Comunidade Autónoma de Galicia.

A estratexia, que se enmarca e forma parte da Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 (ver o capítulo 9 desta), integra obxectivos e prioridades, non só no ámbito dos Servizos Sociais, senón tamén nas áreas denominadas clave (Educación, Saúde, Vivenda, Emprego) que operan outros departamentos da Xunta de Galicia.

Subvencións a corporacións locais

A través da convocatoria de subvencións dirixidas ás corporación locais para o desenvolvemento de programas de inclusión sociolaboral de colectivos de elevada vulnerabilidade á exclusión social e laboral, para os exercicios de 2018 e 2019 (Orde do 24 de xullo de 2018), tamén se subvencionan os programas de inclusión social e laboral de carácter específico dirixidos á comunidade xitana residente en Galicia.

Subvencións a entidades de iniciativa social

A través da convocatoria de subvencións (Orde do 13 de xuño de 2018) dáse apoio económico ás entidades de iniciativa social que desenvolven programas na área de actuación dos servizos sociais comunitarios, de inclusión, para os exercicios 2018, 2019 e 2020; incluíndo os programas específicos de inclusión social e laboral dirixidos á poboación xitana.

Programa Acceder

A través deste programa a Fundación Secretariado Xitano, coa colaboración da Consellería de Política Social, está a desenvolver accións dirixidas ás minorías étnicas para promover a inclusión social a través de políticas activas centradas na loita contra a discriminación (Programa Operativo Estatal de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 do Fondo Social Europeo).

As ditas accións abordan materias de formación profesional ocupacional, orientación laboral, acompañamento no acceso ao emprego, accións de sensibilización dirixidas a empresarios e entes públicos, e estudos e metodoloxías para aplicar aos programas.

O Programa Acceder dispón de cinco dispositivos de intervención, coa finalidade de realizar accións de acollida, orientación, acompañamento e acceso de minorías étnicas, preferentemente á formación e ao emprego. Estes dispositivos -situados nos concellos da Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo e Santiago de Compostela- atenden á poboación destes concellos e da súa área de influencia.

Tamén se desenvolven accións de asesoramento e apoio para o impulso de políticas sociais máis activas con estas comunidades, dirixidas aos concellos e ás entidades sociais que traballan directamente con estes colectivos.

Obxectivos

O obxectivo xeral do programa é a mellora da capacidade de inserción e incorporación das minorías étnicas no mercado de traballo e o impulso de políticas sociais máis activas coa mesma, constituíndo obxectivos específicos:

  • A inserción de persoas novas despedidas e en situación de exclusión social, con relevancia dos mozos entre dezaseis e vinte cinco anos
  • O fomento dos servizos de proximidade e os empregos e ocupacións vinculadas a estas actividades que poidan repercutir na mellora das condicións de vida destes colectivos
  • a capacitación dos beneficiarios nunha profesión ou oficio
  • A inserción laboral dos beneficiarios a través do adestramento en habilidades e técnicas de busca de emprego
Consejo de Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Se cres que fuches vítima dunha discriminación e tes dúbidas sobre qué deberías facer, ponte en contacto con calquera dos centros da Rede de centros de asistencia a vítimas de discriminación.

Actualidade

Nas seguintes ligazóns, pode atopar noticias de actualidade sobre a poboación xitana: plans, informes, estudos, actividades...