Inicio > Áreas > Inclusión social > Axudas e prestacións

Axudas e prestacións

Neste apartado, en primeiro lugar, facilítase información das axudas e as prestacións de carácter persoal (Axudas de Inclusión Social, Renda de Inclusión Social de Galicia e Pensións non contributivas) ás que se pode acceder cando se reúnen os requisitos establecidos en cada unha (situación ou risco de exclusión social, carencia de recursos...).

En segundo lugar, achégase información das convocatorias de subvencións, cofinanciadas polo FSE e o FEDER, dirixidas ás corporacións locais e ás entidades de iniciativa social para a promoción da inclusión social.