Inicio > Temas > Familia e infancia > Escolas infantís > Matriculación en escolas infantís (AGSS e Consorcio) do 1 ao 10 de xuño (manual de axuda: matriculación a través de Sede Electrónica)