Inicio > Temas > Familia e infancia > Escolas infantís > Listados de admitidos e de agarda

Listados de admitidos e de agarda

 

Listaxes provisionais de admitidos dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais 

RESOLUCIÓN DE 8 DE MARZO DE 2019 POLA QUE SE CONVOCA O PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS NAS ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DEPENDENTES DA AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O CURSO 2019/2020

RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2019 POLA QUE SE CONVOCA O PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS PARA FILLOS E FILLAS DO PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA NAS ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DEPENDENTES DA AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O CURSO 2019/2020

As persoas solicitantes poderán efectuar as reclamacións que consideren oportunas no prazo dos seis (6) días posteriores á data da exposición pública da relación provisional.
Estas reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Listaxes definitivas de admitidos dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais 

Próximamente

Listaxes do Consorcio

Listaxes