Inicio > Áreas > Discapacidade > Plan especial de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade. 2020-2021

Plan especial de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade. 2020-2021

“A posta en marcha do Plan especial de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade para a anualidade 2020-2021 está cofinanciada pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, Obxectivo temático 9. “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”, para que as persoas con discapacidade poidan acreditar legalmente esta situación e recibir o apoio suplementario necesario para vivir con plenitude e participar en igualdade de condicións na vida económica social e cultural do país.

 

Plan especial de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade. 2020-2021

 

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

 

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

O FSE Inviste no teu futuro