Inicio > Áreas > Discapacidade > Plan especial de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade. 2021-2022

Plan especial de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade. 2021-2022

“A posta en marcha do Plan especial de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade para a anualidade 2021-2022 está financiada pola Unión Europea, a través do Fondo Social Europeo (FSE), como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19 dentro do Obxectivo temático 9. “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”, para que as persoas con discapacidade poidan acreditar legalmente esta situación e recibir o apoio suplementario necesario para vivir con plenitude e participar en igualdade de condicións na vida económica, social e cultural do país.”
 
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/img/ue.png
 
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/img/xacobeo2122.png
Plan especial de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade. 2021-2022
 Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
Operación financiada pola Unión Europea, a través do FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), como parte da resposta da Unión á  pandemia da COVID-19 
PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020
O FSE Inviste no teu futuro