Inicio > Recursos > Publicacións > Recompilación normativa 2023

Recompilación normativa 2023

Categoria:

Resumen: 

Recompilación das disposicións normativas de política social publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). A información clasifícase en cinco grandes epígrafes: consellería, familia, inclusión, maiores e persoas con discapacidade e xuventude e voluntariado e en dous tipos de formato: HTML e PDF. Ademais, aquelas disposicións corrixidas, ampliadas ou modificadas aparecen vinculadas á norma principal, o que facilita a consulta e a manexabilidade da publicación.

Ano: 
2023
Autor: 
Galicia, Xunta. Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Sección de Publicacións e Estatístic
Órgano Editor: 
Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Sección de Publicacións e Estatístic
Ano de edición: 
2024

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
38p.

Formato:

ISSN:

Periodicidade:

Título da serie: 
Recompilación normativa
Compartir