Inicio > Recursos > Publicacións > Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con demencia

Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con demencia

Categoria:

Manual de formación para coidados no contorno familiar de persoas con demencia
Resumen: 

As enfermidades que cursan con trastornos cognitivos e demencia caracterízanse pola súa longa evolución e por ocasionar un grande impacto no contorno sociofamiliar das persoas que as sofren. Estamos diante de doenzas que conducen a situacións de dependencia progresiva, debido a que orixinan alteracións tanto na esfera intelectual como na funcional e, por conseguinte, no comportamento.

Ano: 
2011
Autor: 
Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de alzhéimer e outras demencias
Órgano Editor: 
Consellería de Traballo e Benestar,Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal
Ano de edición: 
2011

Idioma:

Área temática:

Publicación:

N. de páginas: 
157p.

Formato:

Tipo Doc:

Tiraxe: 
500 exemplares
Imprime: 
Prelo
Compartir