Inicio > Recursos > Publicacións > Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social

Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social

Categoria:

Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social
Resumen: 
Obxectivos: Presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.

Periodicidade:

Descripción: 
  • Obxectivos:

    Presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.

  • Alcance:

    Persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social

  • Variables de clasificación:

    Sexo, idade, estado civil, tipo de convivencia, tipo de vivenda, réxime de tenza da vivienda, nivel de estudos, situación laboral e problemática específica