Inicio > Recursos > Axudas > RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública do procedemento de contratación de servizos, documentalmente simplificado, suxeito a regulación harmonizada (SARA), consistente na xestión do programa Mentor de inserción sociolaboral de mozos e mozas en risco social (contrato cofinanciado polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo 2014-2020).

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública do procedemento de contratación de servizos, documentalmente simplificado, suxeito a regulación harmonizada (SARA), consistente na xestión do programa Mentor de inserción sociolaboral de mozos e mozas en risco social (contrato cofinanciado polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo 2014-2020).

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública do procedemento de contratación de servizos, documentalmente simplificado, suxeito a regulación harmonizada (SARA), consistente na xestión do programa Mentor de inserción sociolaboral de mozos e mozas en risco social (contrato cofinanciado polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo 2014-2020).

Documentos relacionados