Inicio > Node

ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súaconvocatoria para o ano 2019.

ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súaconvocatoria para o ano 2019.

Inicio > Node

Estudo da situación das persoas sen fogar en Galicia, 2017. Trazos e propostas de intervención

Este documento é o produto dun traballo conxunto entre a Xunta de Galicia e a Cruz Vermella Española en Galicia, realizado no marco dun convenio de colaboración para o desenvolvemento dun programa de acompañamento e apoio a persoas sen teito ou en vulnerabilidade extrema.
Galego
Inicio > Node

Antecedentes penais e sexuais

Na tramitación de distintos expedientes relacionados coa protección de menores, é necesario dispoñer dun certificado de antecedentes penais e/ou sexuais. Coa publicación da nova normativa de procedemento administrativo e de protección de menores (Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e Lei 1/96 de Protección Xurídica do menor) precísase que a Administración, obteña eses datos directamente dás Administracións competentes en base ao criterio de interoperabilidade.

Inicio > Node

Estratexia de inclusión social da poboación xitana en Galicia 2014-2020

A Estratexia Sectorial de Inclusión Social da Poboación Xitana en Galicia 2014-2020 constitúe o marco integrado para a orientación, programación e desenvolvemento de medidas dirixidas á integración social e laboral da poboación xitana na Comunidade Autónoma de Galicia.
Galego

Páxinas

Subscribirse a Política Social RSS