Inicio > Consellería > Normativa > Resolución do 20 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o XIV Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade. (BOE nº 243 do 09.10.2012. Corrección de erros BOE nº 293 do 6.12.2012)

Resolución do 20 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica o XIV Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade. (BOE nº 243 do 09.10.2012. Corrección de erros BOE nº 293 do 6.12.2012)

Tipo de contido: Outro

Estado: Vixente

Orixe: Lexislación estatal