Inicio > Consellería > Normativa > Real decreto 383/1984, do 1 de febreiro, polo que se establece e regula o sistema especial de prestacións sociais e económicas previsto na lei 13/1982, de 7 de abril.(BOE nº49 do 27.02.1984)

Real decreto 383/1984, do 1 de febreiro, polo que se establece e regula o sistema especial de prestacións sociais e económicas previsto na lei 13/1982, de 7 de abril.(BOE nº49 do 27.02.1984)

Tipo de contido: Regulamentación

Estado: Vixente

Orixe: Lexislación estatal