Inicio > Consellería > Normativa > Orde ECD/2489/2012, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde EDU/2949/2010, do 16 de novembro, pola que se crea o Foro para a Inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade e se establecen as súas competencias, estrutura e réxime de funcionamento. (BOE nº 280 do 21.11.2012)

Orde ECD/2489/2012, do 14 de novembro, pola que se modifica a Orde EDU/2949/2010, do 16 de novembro, pola que se crea o Foro para a Inclusión Educativa do Alumnado con Discapacidade e se establecen as súas competencias, estrutura e réxime de funcionamento. (BOE nº 280 do 21.11.2012)

Tipo de contido: Outro

Estado: Vixente

Orixe: Lexislación estatal