Inicio > Consellería > Normativa > Decreto 99/2014, do 24 de xullo, polo que se regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou en situación de dependencia (DOG nº 149, de 7 de agosto de 2014)

Decreto 99/2014, do 24 de xullo, polo que se regula o Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou en situación de dependencia (DOG nº 149, de 7 de agosto de 2014)

Tipo de contido: Outro

Estado: Vixente

Orixe: Lexislación autonómica