Inicio > Áreas > Familia e infancia > Participación Infantil

Participación Infantil

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS PARA A CONSTITUCIÓN DO CONSELLO AUTONÓMICO DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DE GALICIA
 
 
Seguindo coa publicación do Decreto 12/2023, de 19 de xaneiro, polo que se crea e regula o Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia, iníciase agora o proceso de selección dos 30 integrantes a formar parte do mesmo.
 
Quen pode presentarse como candidato/a?
 
Poderán formar parte do Consello Autonómico e por tanto presentarse como candidatos/as os nenos, nenas e adolescentes, residentes en Galicia, de entre 8 e 17 anos, que pertenzan a algún dos seguintes grupos:
  1. Consellos locais de participación infantil e adolescente promovidos por concellos de Galicia.
  2. Entidades que forman parte da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG).
  3. O sistema de protección á infancia de Galicia.
Cada consello local ou grupo de participación pode presentar ata dúas candidaturas, das que serán seleccionados un/unha representante e un/unha suplente.
 
Requisitos para presentar a candidatura
 
Os nenos, nenas e adolescentes que queiran formalizar a súa candidatura deberán presentar a seguinte información:
  1. Unha autorización asinada pola súa nai/ o seu pai/ titor/a segundo o modelo adxunto no Anexo I.
  2. Un escrito do seu consello ou grupo de participación no que  informe do seu apoio á candidatura e expoñendo os motivos polos que debe ser seleccionado/a.
Unha presentación escrita ou audiovisual na que o candidato/a expoña:
  • A súa motivación pola que quere ser parte do Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia de Galicia.
  • Os intereses ou temas importantes para o seu consello ou grupo a representar e que deben ser tratados no Consello Autonómico
  • De que xeito compartirá as reunións, traballos e iniciativas do Consello Autonómico co seu consello ou grupo de participación
No proceso de selección de candidaturas contarase coa colaboración de UNICEF Comité Galicia para a selección dos 15 representantes dos Consellos Locais, da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia para os 10 representantes das entidades que forman parte dela, e da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización demográfica para os 5 representantes pertencentes ao sistema de Protección á Infancia de Galicia.
 
Prazo de presentación de candidaturas

As candidaturas deben enviarse ao correo electrónico galicia@unicef.es con data límite ás 23.59 horas do  20 de marzo de 2023.

Data de constitución do Consello

 
Está previsto que a sesión de constitución do Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia de Galicia teña lugar o 21 de abril de 2023.  
 
Para maior información, dirixirse ao correo electrónico: caia@xunta.gal
Adxuntos