Inicio > Áreas > Discapacidade > Plan de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade. 2021, 2022 e 2023

Plan de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade. 2021, 2022 e 2023

A posta en marcha do “Plan especial de reforzo de persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade. 2021-2023, financiado con Fondos REACT UE, como parte da resposta da Unión á pandemia do COVID-19, no marco do PO FSE GALCIA 2014-2020, para los años 2021, 2022 y 2023”, Obxectivo temático 13 “Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía”,  para que as persoas con discapacidade poidan acreditar legalmente esta situación e recibir o apoio suplementario necesario para vivir con plenitude e participar en igualdade de condicións na vida económica, social e cultural do país.

 

 

Plan especial do reforzo do persoal técnico no procedemento de valoración da discapacidade. 2021-2023
Operación financiada pola Unión Europea, a través do FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19
Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias socias e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020
O FSE inviste no teu futuro