Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Sala de comunicación > Publicacións

Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores

 • Obxectivos:
  Coñecer as magnitudes e principais características das medidas xudiciais impostas a menores no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Alcance:
  Medidas xudiciais impostas polos xulgados de menores e remitidas á Comunidade Autónoma para a súa execución
 • Variables de estudo:
  Variables relacionadas coas medidas impostas, persoas menores afectadas e recursos para a execución
 • Variables de clasificación:
  Tipoloxía da medida, sexo, idade, etc
 • Periodicidade:
  regular: anual