Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Sala de comunicación > Publicacións

Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais

 • Obxectivos:
  Coñecer as entidades, programas e centros relacionados cos servizos sociais recollidos nos rexistros administrativos xestionados pola Administración autonómica.
 • Alcance:
  Entidades prestadoras de servizos sociais
 • Variables de clasificación:
  categoría da entidade, área de actuación
 • Periodicidade:
  regular: anual