Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Sala de comunicación > Publicacións

Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social

 • Obxectivos:
  Presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.
 • Alcance:
  Persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social
 • Variables de clasificación:
  Sexo, idade, estado civil, tipo de convivencia, tipo de vivenda, réxime de tenza da vivienda, nivel de estudos, situación laboral e problemática específica
 • Periodicidade:
  regular: anual