Consellería de Política Social

Inicio > Portada > Recursos > Procedementos administrativos

Prestación de Servizos Sociais

  • Descrición longa:

    Explícanse a continuación cales son os requisitos xerais e específicos para que os centros e programas de servizos sociais dependentes dunha entidade concreta poidan ser autorizados así como as obrigas das entidades prestadoras de servizos sociais.

Documentos relacionados