Consellería de Política Social
asuntos sociais asunto de todos e todas

Formatado de alto contraste

Imaxe de apoio, referente á accesibilidade do portal

Establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto contraste para que poda ser consultado con maior facilidade por persoas con algún tipo de deficiencia visual.

 

 

 Banner blog
Imperdibles

 

Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou con discapacidade

Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou con discapacidade

 

Decálogo de Dereitos das Persoas Maiores

Decálogo de Dereitos das Persoas Maiores

 

Información subvencións 0,7% do IRPF

07

 

Xuntos polo Nadal - 2017

Xuntos polo Nadal

 

37milsorriSOS

37milsorriSOS

Vida en familia para dolescentes  

Convive.comigo

Convive.comigo

O bebé é o protagonista da súa vida 0 a 3  

Así, Así

Así, Así

2016-2017  

"Aulas I+I". Plan Proxecta

 

Estratexia galega de envellecemento activo desde a innovación 2016-2020

Estratexia

BORRADOR  

Estratexia Galega para a Infancia e Adolescencia (EGIA) 2016-2020

EGIA

 

I Plan de acción da estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Borrador do Plan Galego de Política Familiar 2015-2018, Horizonte 2020.

Borrador PGPF

 

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020

Estrategia FFNN

 

PLAN DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2013-2016 - HORIZONTE 2020

 

 

Estratexia en materia de prevención e detección precoz da dependencia en Galicia, horizonte 2020.

Horizonte 2020

 

Carta de Servizos

Carta

TELÉFONOS DE ATENCIÓN E EMERXENCIA

Axuda directa

[Teléfonos de atención e emerxencias: Muller - 900 400 273 / Menor - 900 333 666 / Dependencia - 900 333 666]

 

Seminario sobre o Senfogarismo en Galicia: deseñando as políticas de futuro

Sinhogarismo

2017  

Plan de formación en atención temperá

Plan de formación en atención temperá

 

ESCOLAS INFANTÍS

Aberto prazo de presentación de solicitudes de 25 de febreiro a 26 de marzo

 

Formación SIUSS-1º semestre -2017

 

Bono Coidado

Bono Coidado

21 de novembro - Cidade da Cultura - Santiago de Compostela  

Xuntanza de familias acolledoras

Familias acolledoras

 

Plan de acollida para persoas refuxiadas

A Xunta de Galicia está a traballar na planificación e organización do proceso de acollida e integración de persoas refuxiadas no territorio da nosa Comunidade autónoma. 
O obxectivo é levar a cabo un  proceso ordenado, áxil e eficaz entre todas aquelas entidades,  institucións  e particulares que están en disposición de ofrecer recursos e/ou  servizos .
Se desexas poñer a disposición algún recurso para estas persoas podes facelo a través do correo electrónico: inclusion.social.ctb@xunta.es

Transporte metropolitano de Galicia  

Aplicación social para as familias numerosas

TMG

 

Banco de boas prácticas

BBP

 

Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade

 

 

Programa de teleasistencia domiciliaria da Comunidade Autónoma

Teleasistencia

 

As entidades colaboradoras de adopción internacional

Guía ECAI

Lei da Dependencia  

Que é a dependencia?

Lei da Dependencia

Coñece todo o relativo a Lei da Dependencia, quen pode ser beneficiario, cál é o procedemento....