Consellería de Política Social
asuntos sociais asunto de todos e todas

Formatado de alto contraste

Imaxe de apoio, referente á accesibilidade do portal

Establécese a posibilidade de consultar a web a través dun formatado de alto contraste para que poda ser consultado con maior facilidade por persoas con algún tipo de deficiencia visual.

 

 

 Banner blog
Imperdibles

 

Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou con discapacidade

Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou con discapacidade

 

Decálogo de Dereitos das Persoas Maiores

Decálogo de Dereitos das Persoas Maiores
ERROR DE CONFIGURACIÓN

 

Xuntos polo Nadal - 2018

Xuntos polo Nadal

 

Programa de benestar a través da talasoterapia 2018

Talasoterapia2018

 

Programa "Benestar en balnearios - 2018"

Programa

 

37milsorriSOS

37milsorriSOS

Vida en familia para dolescentes  

Convive.comigo

Convive.comigo

O bebé é o protagonista da súa vida 0 a 3  

Así, Así

Así, Así

2016-2017  

"Aulas I+I". Plan Proxecta

BORRADOR  

Estratexia Galega para a Infancia e Adolescencia (EGIA) 2016-2020

EGIA

 

I Plan de acción da estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Borrador do Plan Galego de Política Familiar 2015-2018, Horizonte 2020.

Borrador PGPF

 

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020

Estrategia FFNN

 

PLAN DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2013-2016 - HORIZONTE 2020

 

 

Estratexia en materia de prevención e detección precoz da dependencia en Galicia, horizonte 2020.

Horizonte 2020

 

Carta de Servizos

Carta

TELÉFONOS DE ATENCIÓN E EMERXENCIA

Axuda directa

[Teléfonos de atención e emerxencias: Muller - 900 400 273 / Menor - 900 333 666 / Dependencia - 900 333 666]

 

CURSO - A xestión da cofinanciación do Plan Concertado

 

Formación SIUSS - 2º semestre - 2018

Sistema de Información de Usuarios de Servizos Sociais

 

ESCOLAS INFANTÍS

Aberto prazo de presentación de solicitudes de 25 de febreiro a 26 de marzo

 

Información subvencións 0,7% do IRPF

07

 

Formación SIUSS - 2º semestre - 2018

Sistema de Información de Usuarios de Servizos Sociais

 

Bono Coidado

Bono Coidado

 

Plan de acollida para persoas refuxiadas

A Xunta de Galicia está a traballar na planificación e organización do proceso de acollida e integración de persoas refuxiadas no territorio da nosa Comunidade autónoma. 
O obxectivo é levar a cabo un  proceso ordenado, áxil e eficaz entre todas aquelas entidades,  institucións  e particulares que están en disposición de ofrecer recursos e/ou  servizos .
Se desexas poñer a disposición algún recurso para estas persoas podes facelo a través do correo electrónico: inclusion.social.ctb@xunta.es

Transporte metropolitano de Galicia  

Aplicación social para as familias numerosas

TMG

 

Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade

 

 

Programa de teleasistencia domiciliaria da Comunidade Autónoma

Teleasistencia

 

As entidades colaboradoras de adopción internacional

Guía ECAI

Lei da Dependencia  

Que é a dependencia?

Lei da Dependencia

Coñece todo o relativo a Lei da Dependencia, quen pode ser beneficiario, cál é o procedemento....