Consellería de Política Social
Contacto

 

Servizos de proximidade

V Plan do Goberno para a igualdade entre mulleres e homes 2007-2010

A rede de servicios sociais conta con amplos recursos para potenciar a proximidade dos potenciais usuarios nun entorno cercano ao propio...

Lei da Dependencia  

Que é a dependencia?

Lei da Dependencia

Coñece todo o relativo a Lei da Dependencia, quen pode ser beneficiario, cál é o procedemento....