Consellería de Política Social
Contacto

 

Programa "Benestar en balnearios - 2018"

Programa

 

Recursos para os maiores

Centros para maiores

Os Centros de Día prestan atención ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no contorno habitual.

 

Calidade dietética e nutricional en centros xerontolóxicos de Galicia

 

 

Programa de teleasistencia domiciliaria da Comunidade Autónoma

Teleasistencia

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer

  

 

 

 

 

 


Documentos relacionados