Consellería de Política Social
Contacto
apoio

"As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas"

( Principios das Nacións Unidas en favor das persoas de idade. Asamblea xeral das Nacións Unidas do 16 de decembro de 1991- Resolución 46/ 91)

 

Programa "Respiro Familiar"

Dependencia

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer

  

 

 

 

 

 


Documentos relacionados

Lei da Dependencia  

Que é a dependencia?

Lei da Dependencia

Coñece todo o relativo a Lei da Dependencia, quen pode ser beneficiario, cál é o procedemento....