Consellería de Política Social
Imperdibles
    Non hai imperdibles

 

Guia de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou con discapacidade

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade
Contacto
apoio

"As persoas de idade deberán permanecer integradas na sociedade, participar activamente na formulación e na aplicación das políticas que afecten directamente o seu benestar e poder compartir os seus coñecementos e habilidades coas xeracións máis novas"

( Principios das Nacións Unidas en favor das persoas de idade. Asamblea xeral das Nacións Unidas do 16 de decembro de 1991- Resolución 46/ 91)

 

Programa "Benestar en Balnearios 2016"

Benestar en Balnearios

 

Estratexia galega de envellecemento activo desde a innovación 2016-2020

Estratexia

 

Recursos para os maiores

Centros para maiores

Os Centros de Día prestan atención ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no contorno habitual.

 

Plan Galego de Persoas Maiores, 2010 - 2013

Plan Galego de Persoas Maiores

Plan Actuación Social de Galicia

 

Calidade dietética e nutricional en centros xerontolóxicos de Galicia

 

IMSERSO  

Informe sobre o marco de actuación para as persoas maiores

Informe sobre o marco de actuación para as persoas maiores - IMSERSO

 

Programa "Respiro Familiar"

Dependencia

 

Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade

 

 

Programa de teleasistencia domiciliaria da Comunidade Autónoma

Teleasistencia

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer

 

 

 

 

 

 

No Ano Galego do Alzheimer, a Secretaria Xeral de Politica Social e a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, poñen en marcha un programa de voluntariado co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas que padecen a enfermidade de Alzheimer e das súas familias e coidadores.

Documentos relacionados

 

Banco de boas prácticas

BBP

Lei da Dependencia  

Que é a dependencia?

Lei da Dependencia

Coñece todo o relativo a Lei da Dependencia, quen pode ser beneficiario, cál é o procedemento....

Servizo 065  

Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia

 

TELÉFONO DE ATENCIÓN E EMERXENCIA

Axuda directa

[Teléfono de atención e emerxencias: Maior - 900 333 666]

 

Servizos de proximidade

V Plan do Goberno para a igualdade entre mulleres e homes 2007-2010

A rede de servicios sociais conta con amplos recursos para potenciar a proximidade dos potenciais usuarios nun entorno cercano ao propio...

 

O tratamento das persoas maiores nos medios de comunicación

Guía tratamento persoas maiores nos medios

"A Xunta de Galicia presenta a Guia de boas prácticas para o tratamento das persoas maiores nos medios de comunicación. Esta guía, elaborada pola Secretaria Xeral de Medios en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar dentro do marco do Plan Galego das Persoas Maiores, ten como obxectivo fomentar unha cultura xornalística de compromiso co envellecemento activo e contribuír á plena integración deste colectivo na sociedade".

Descargar GUÍA