Consellería de Política Social
Imperdibles
Contacto
apoio

"Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade"

(Primeiro dos obxectivos establecidos na decisión conxunta 1098/2008/CE do Parlamento-Consello Europeo relativa a “2010: Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social ")

 

Informe sobre a aplicación e avaliación da lei de inclusión social de Galicia 2017

 

Orde do 13 de xuño de 2018

DOG

 

Orde do 18 de xullo de 2017

Orde 18-07-2017

 

Orde do 12 de maio de 2017.

Orde 12-05-2017

 

LEI 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

Risga

 

Inmigración

Inmigración

 

Formación SIUSS-1º semestre - 2018

 

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Ministerio

 

Se cres que fuches vítima dunha discriminación e tes dúbidas sobre qué deberías facer, ponte en contacto con calquera dos centros da Rede de centros de asistencia a vítimas de discriminación

 

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020

 

Programa RECONDUCE

Programa RECONDUCE