Consellería de Política Social
Imperdibles
Contacto
apoio

"Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade"

(Primeiro dos obxectivos establecidos na decisión conxunta 1098/2008/CE do Parlamento-Consello Europeo relativa a “2010: Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social ")

Santiago, 14 de xuño de 2017  

Xornada Dálle luz á túa factura

Dalle Luz

 

ORDE do 26 de abril de 2016. Requirimentos

Orde 6-8-13

 

Orde de 4 de xullo de 2016

Orde de 4 de xullo de 2016

 

LEI 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

Risga

 

Plan de desenvolvemento xitano

text

Mediante este plan fináncianse actuacións específicas de intervención social para a atención, prevención da exclusión e promoción das comunidades xitanas. 

 

Inmigración

Inmigración

 

Formación SIUSS-1º semestre -2017

 

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Ministerio

 

Se cres que fuches vítima dunha discriminación e tes dúbidas sobre qué deberías facer, ponte en contacto con calquera dos centros da Rede de centros de asistencia a vítimas de discriminación

 

Xornadas de formación sobre consumo responsable na intervención socioeducativa

 

Plan de formación dos servizos sociais comunitarios 2015

Plan de formación dos servizos sociais comunitarios 2015

 

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020

 

Informe Social - Área de Inclusión (ISI)

 

Programa RECONDUCE

Programa RECONDUCE

 

Xestión do cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais

Axudas Plan Concertado