Consellería de Política Social
Imperdibles
Contacto
apoio

"Recoñecer o dereito fundamental das persoas que se atopan en situación de pobreza e exclusión social a vivir con dignidade e a desempeñar un papel activo na sociedade"

(Primeiro dos obxectivos establecidos na decisión conxunta 1098/2008/CE do Parlamento-Consello Europeo relativa a “2010: Ano Europeo de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social ")

 

Orde do 18 de xullo de 2017

Orde 18-07-2017

 

Orde do 12 de maio de 2017.

Orde 12-05-2017

 

ORDE do 26 de abril de 2016. Requirimentos

Orde 6-8-13

 

Orde de 4 de xullo de 2016

Orde de 4 de xullo de 2016

 

LEI 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

Risga

 

Inmigración

Inmigración

 

Plan de desenvolvemento xitano

text

Mediante este plan fináncianse actuacións específicas de intervención social para a atención, prevención da exclusión e promoción das comunidades xitanas. 

 

Seminario sobre o Senfogarismo en Galicia: deseñando as políticas de futuro

Sinhogarismo

 

Formación SIUSS-1º semestre -2017

 

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Ministerio

 

Se cres que fuches vítima dunha discriminación e tes dúbidas sobre qué deberías facer, ponte en contacto con calquera dos centros da Rede de centros de asistencia a vítimas de discriminación

 

Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020

 

Informe Social - Área de Inclusión (ISI)

 

Programa RECONDUCE

Programa RECONDUCE

 

Xestión do cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais

Axudas Plan Concertado