Consellería de Política Social
Imperdibles
Contacto
apoio

"O cambio demográfico esixe que se fagan máis esforzos para que aqueles homes e mulleres que queren traballar e crear unha familia podan ter fillos sen ter por iso que sacrificar as súas carreiras, fomentando a igualdade de xénero e facilitando a conciliación entre actividade laboral, familia e vida privada, tendo en conta a participación equitativa dos pais na organización familiar".

 Familia

Listaxes Escolas Infantís

Banner

Acceder as Listaxes

2017  

Guía de recursos para as familias 2017

Guía de recursos para as familias 2017

Transporte metropolitano de Galicia  

Aplicación social para as familias numerosas

TMG

 

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020

Estrategia FFNN

 

PLAN DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2013-2016 - HORIZONTE 2020