Consellería de Política Social
Contacto

 

Bono Concilia

Bono Concilia

 

Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos - 2018

Fillo a cargo 2018

 

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE GALICIA 2015

FUTURO ESCRÍBESE CON F DE FILLOS

Transporte metropolitano de Galicia  

Aplicación social para as familias numerosas

TMG

 

Procedemento de selección de entidade colaboradora para a xestión da axuda económica para ás familias a través da tarxeta benvida

 

Estratexia de apoio para as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020

Estrategia FFNN