Consellería de Política Social
Contacto

 

Atención temperá

Atención temperá

 

I Plan de acción da estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade

 

Tratamento da discapacidade nos medios de información

 

TELÉFONO DE ATENCIÓN E EMERXENCIA

Axuda directa

[Teléfono de atención e emerxencias: Maior - 900 333 666]

 

Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade

Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade

 

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade

 

Servizo 065  

Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia