Consellería de Política Social
Imperdibles
    Non hai imperdibles
Contacto
apoio

Compartindo "a importancia que para as persoas con discapacidade reviste a súa autonomía e independencia individual, incluída a liberdade de tomar as súas propias decisións"

(Preámbulo da Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade, ONU 13 de decembro de 2006).

 

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018

2018

O bebé é o protagonista da súa vida 0 a 3  

Así, Así

Así, Así

2016-2017  

"Aulas I+I". Plan Proxecta

 

Atención temperá

Atención temperá

 

Código de accesibilidade

Barreiras arquitectónicas

O Código de accesibilidade recolle os criterios establecidos na normativa galega para a supresión de barreiras nos espazos urbanos...

 

I Plan de acción da estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade

Guía de Actuación Coordinada contra o Maltrato das Persoas Maiores e con Discapacidade

 

Tratamento da discapacidade nos medios de información

 

TELÉFONO DE ATENCIÓN E EMERXENCIA

Axuda directa

[Teléfono de atención e emerxencias: Maior - 900 333 666]

 

Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade

Tarxeta acreditativa do grao de discapacidade

 

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020 - Lectura fácil

 

Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020

 

Programa de localización e control voluntario de persoas en situación de especial vulnerabilidade

 

 

Programa "Respiro Familiar"

Dependencia

Servizo 065  

Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal para persoas con discapacidade e/ou persoas en situación de dependencia